Tijdens het jaar kunt u zich inschrijven voor één van onze events.

Nieuwjaarsavond, Valentijn of ... ontdek de events van Salons Gruuthuse.

New year's eve 2020.   VOLZET !!

New year's eve 2020. VOLZET !!

 

             Oudejaarsavondmenu :

Menu volgt !

 

Dranken inbegrepen tot 3u. ( geen sterke drank )                 

Aanvang om 19u stipt.  

€ 98,00 per persoon.

De betaling dient te gebeuren voor 10 december 2019 via overschrijving op

BE18 0014 3087 2965 met vermelding van de naam waaronder gereserveerd werd. 

Slechts 1 overschrijving per tafel en dit onder de naam van de reservatie !!

De reservatie is enkel geldig wanneer er tijdig betaald is.

Bij annulatie na 18 december kan er niet meer worden terugbetaald !